Mô tả dịch vụ

Hàng hóa khi được đưa lên sàn giao dịch đều phải có những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng. Do đó, cần có những bộ tiêu chuẩn và có sự kiểm định kỹ càng để đánh giá chính xác chất lượng hàng hóa là tài sản cơ sở do bên bán cung cấp trong hợp đồng. Sau khi đã được bên bán chấp nhận chuyển hàng và bên mua đồng ý nhận hàng, hàng hóa sẽ được vận chuyển về khu vực kiểm định và lưu trữ hàng hóa.

Kiểm định hàng hóa là quá trình xem xét, đánh giá và xác định sự phù hợp của hàng hóa về các tiêu chuẩn đã được quy định của mỗi loại mặt hàng với mỗi hợp đồng đã được giao dịch. Hàng hóa sau khi kiểm định sẽ được lưu trữ tại kho và được bảo quản cẩn thận chờ tới ngày bên mua đến nhận hàng. Trên thế giới, kiểm định và lưu trữ hàng hóa do Sở giao dịch hàng hóa cung cấp, là một trong những dịch vụ cần thiết cho quy trình giao nhận hàng hóa, hỗ trợ cho bên bán, bên mua và cả Sở giao dịch hàng hóa.

Hàng hóa được kiểm định, kiểm tra chất lượng, số lượng, khối lượng đúng với những tiêu chuẩn đã quy định tại đặc tả hợp đồng. Quá trình kiểm định nhằm đánh giá đúng hàng hóa, phát hiện kịp thời và loại bỏ những lô hàng chưa đạt tiêu chuẩn, giúp khách hàng có thời gian để bổ sung và cung cấp. Những tiêu chuẩn này đều đã được quy chuẩn và là thước đo chung cho các loại hàng hóa trên thế giới và Việt Nam nhằm hạn chế quá nhiều tiêu chuẩn cùng áp dụng vào một mặt hàng được giao dịch. Thông tin về hàng hóa được ghi nhận và lưu trữ được chuyển nhanh chóng đến Sở để thông tin cho các bên tham gia trong quá trình giao nhận hàng vật chất.

Với những quy trình nhanh chóng, thủ tục và giấy tờ không quá phức tạp, hàng hóa giao dịch qua Sở giao dịch sẽ được đánh giá chính xác, lưu trữ cẩn thận và giao hàng đúng thời điểm với các mốc thời gian được quy định rõ ràng.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

ĐC: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website: http://dautuhanghoa.vn/