Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 19/7/2021

Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức 1402 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, sát vùng quá mua cho thấy lực mua lên đang mạnh. Giá đóng cửa tăng nhẹ trên đường trung bình động 9 ngày và trên số kháng cự thứ nhất là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng hỗ trợ mạnh là vùng 1400 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1413.

Khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tạo cây nến rút chân giảm nhẹ về mức 363 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ dưới trung bình cho thấy áp lực bán đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa giảm ngay tại đường trung bình động 9 ngày và số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Khô đậu đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương tháng 9  đóng cửa tăng nhẹ lên mức 66,40 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu hồi về vùng 66,00 có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 68,08 cents.

Ngô tháng 9

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 554 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình cho thấy áp lực bán đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày, dưới hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh Ngô hồi lên vùng 558 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 543 cents.

Lúa mỳ tháng 9

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức 694 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình sẽ hỗ trợ tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Lúa mỳ hiện đang ở vùng kháng cự khá mạnh là vùng 700, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Đường thô tháng 10

Đường thô tháng 10 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức giá 17,67 cents/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán sẽ hỗ trợ tăng giá nếu vượt qua các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Đường hiện đang ở vùng kháng cự khá mạnh là vùng 17,70, mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 9

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức giá 1768 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1753 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1790 usd.

Dầu cọ tháng 10

Dầu cọ tháng 10 tăng mạnh lên mức 4137 ringgit/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua là một cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh. Giá dầu cọ có thể tăng lên vùng giá 4251 ringgit.

Ca cao tháng 9

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên thứ Sáu giảm về mức giá 2309 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới kháng cự thứ 3 là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người có thể canh Ca cao hồi về vùng 2318 rồi bán xuống. Cacao có thể giảm về vùng giá 2274 usd.